۰۹ مرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۰۹
کد خبر: ۱۰۴۶۲

پرشیا دایجست - بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بیشترین نرخ بیکاری در میان رشته‌های تحصیلی به گروه «معماری و ساختمان» و کمترین نرخ بیکاری به گروه «خدمات امنیتی» تعلق دارد.

این آمار رسمی نشان می دهد نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبـل از آن ۱.۱ درصد کاهش داشته است.

از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی یا در حـال تحصیل دوره‌هـای عـالی ایران، ۵۲.۶ درصـد را مردان تشـکیل می دهند که از این میزان، ۷۲.۲ درصد فعال و ۲۷.۳ درصد غیرفعال اقتصادی بوده‌اند؛ این در حالی است که ۴۷.۴ درصد از کل جمعیت دارای تحصیلات عـالی یـا در حـال تحصـیل دوره‌هـای عـالی ایران را زنان تشکیل می دهند که از این میزان ۴۱ درصد فعال و ۵۹ درصد غیرفعال اقتصادی هستند.

نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی در سال ۱۳۹۷ برای گروه «مردان و زنان» در کل ایران ۱۸.۳ درصد بوده که این نرخ برای گروه مردان ۱۳.۱ درصد و برای گروه زنان، ۲۸.۷ درصد است.


بیشتر بخوانید:

ایران 8 هزار نیروی تحصیل‌کرده بیکار صادر می کند

اعزام پزشکان و مهندسان ایرانی به کشورهای اروپایی و آسیایی

کاهش 30 درصدی ازدواج در ایران

چند درصد جوانان ایران شاد هستند؟


در بین گروههای عمده رشته تحصیلی، بیشترین نرخ بیکاری به گـروه معمـاری و سـاختمان (۲۶.۱ درصد)، هنـر (۲۴.۵ درصـد) علـوم زیسـتی و رشـته‌هـای مـرتبط (۲۴.۱ درصـد)، فـرآوری و سـاخت (۲۳.۵ درصد) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (۲۲.۸ درصد) اختصاص دارد و کمترین نرخ بیکاری نیز متعلق به گروه خدمات امنیتی (۴.۴ درصد) است.

از مجموع ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت فـارغ التحصـیل یـا در حـال تحصـیل ایران در سال 1397، بیش از ۵۷ درصد معادل ۷.۶ میلیون نفر فعال اقتصادی هستند که از این تعداد ۸۱.۷ درصد معادل ۶.۲ میلیون نفر شاغل و ۱۸.۳ درصد معادل ۱.۴ میلیون نفر بیکارند.

در سال ۱۳۹۰ تعداد فارغ التحصیلان بیکار و در حال تحصیل ۹۰۱ هزار و ۶۱۹ نفر بوده که طی ۸ سال گذشته به رقم یک میلیون و ۳۹۰ هزار و ۷۴۹ نفر رسیده است.

برای خواندن اخبار اجتماعی اینجا کلیک کنید

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
]