پرشیا دایجست

برچسب ها
برچسب: غیرمجاز
سوءاستفاده از امتیاز کسب شده کالا و دارو فعالیت غیرمجاز... در شبکه دارویی اخلال در نظام توزیع و نگهداری غیرمجاز...
کد خبر: ۱۰۹۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز دادگاه در دو موضوع متهم...
کد خبر: ۱۰۸۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز سخنگوی قوه قضاییه گفت دادگاه...
کد خبر: ۱۰۶۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳


به اتهام قتل عمد حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و...
کد خبر: ۱۰۵۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹


ایران مسدود شده اما هنوز چاه های مجاز و غیرمجازی... از این تعداد ۱۷۶۰ چاه مجاز و باقی غیرمجاز هستند...
کد خبر: ۱۰۵۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


ایراد صدمه غیرموثر قتل عمد و نگهداری اسلحه غیرمجاز مطرح... کرده و در ارتباط با نگهداری اسلحه غیرمجاز نجفی را...
کد خبر: ۱۰۴۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸


گوشی غیرمجاز در هیچ یک از شبکه اپراتور های تلفن...
کد خبر: ۱۰۴۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶


صورت غیرمجاز وارد ایران شده به همراه خانواده رد مرز...
کد خبر: ۱۰۳۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰


کرد فعالیت در این بخش غیرمجاز است و با متعاملان...
کد خبر: ۱۰۲۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵


در آینده اتفاقی مشابه موسسات غیرمجاز پولی برای مردمی که...
کد خبر: ۱۰۱۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷


و آموزش اینترنتی و دخالت غیرمجاز در امور پزشکی صادر...
کد خبر: ۱۰۰۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵


غیرمجاز و اصلاح آبیاری در 6 هزار و 200 هکتار...
کد خبر: ۹۵۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳


کشور است در کنار صید مجاز اما بازار صید غیرمجاز...
کد خبر: ۹۳۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶


به دلیل ورود غیرمجاز به محدوده طرح جریمه خواهند شد... و جمعه ها اجرا نمی شود چگونگی جریمه خودروهای غیرمجاز... کسی را به علت ورود غیرمجاز جریمه کنیم برای خواندن...
کد خبر: ۹۲۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


نباشیم کسی را به علت ورود غیرمجاز جریمه کنیم برای...
کد خبر: ۹۱۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹


غیرمجاز داشت مصالح را آن جا ریخته بود مامور ما...
کد خبر: ۹۱۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸


قوانین ایران برگزاری پارتی مختلط و سرو مشروبات الکلی غیرمجاز...
کد خبر: ۸۹۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰


و مجازی می کردند و در اماکن خود موسیقی غیرمجاز...
خود موسیقی غیرمجاز پخش کرده و لهو و لعب پخش...
کد خبر: ۸۹۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۹


طبق قانون نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز نیز از دیگر موارد... سلاح غیرمجاز مجرم شناخت اما با توجه به اوضاع و... تیرانداز نادم متوجه عواقب نگهداری سلاح غیرمجاز شود و در...
کد خبر: ۸۹۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸


غیرمجاز در مرکز پایتخت درباره جزئیات این خبر اظهار کرد...
کد خبر: ۸۸۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲


]