پرشیا دایجست

برچسب ها
برچسب: فردو
سایت فردو مرکز مدیریت غنی سازی پسمان های غنی سازی...
کد خبر: ۷۷۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۰


طرح تبدیل تاسیسات فردو به یک مرکز هسته ای فیزیک...
کد خبر: ۳۲۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳


قبیل حجم غنی سازی ایران وضعیت مرکز غنی سازی فردو... فردو آمده بود ایران موافقت کرده تأسیسات فردو را به...
کد خبر: ۳۰۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۸


اراک و فردو که خلاف ان پی تی بود ایجاد...
کد خبر: ۲۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷


سازی مرکزی در تاسیسات فردو بوده که پیشتر در آنجا...
کد خبر: ۲۵۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷


کشورش چنین تصمیمی بگیرد در تاسیسات هسته ای مستحکم فردو...
کد خبر: ۱۱۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶


در فردو غنی سازی 20 درصد را آغاز کنیم و...
کد خبر: ۱۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۷


]