پرشیا دایجست

برچسب ها
برچسب: فقرزدایی
اجازه دهد این مبالغ هنگفت برای توسعه کشورها و فقرزدایی...
کد خبر: ۱۵۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱


محروم کشور افزایش فرصت های شغلی توسعه ی کارآفرینی فقرزدایی... اسلامی فعالیت می کند زمینه هایی مثل فقرزدایی در قالب...
کد خبر: ۱۴۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۵


]