پرشیا دایجست

برچسب ها
برچسب: کال سر در
جهانی در یونسکو مطرح شده است قشم به عنوان نخستین... ژئوپارک ایران و خاورمیانه در سال 1385 در شبکه جهانی... هنوز به سرانجام نرسیده است با این حال ایران همزمان... در حال آماده کردن پرونده سومین ژئوپارک برای ثبت در...
برای ثبت جهانی در یونسکو مطرح شده است قشم به... عنوان نخستین ژئوپارک ایران و خاورمیانه در سال 1385 در... شده که هنوز به سرانجام نرسیده است با این حال... ایران همزمان در حال آماده کردن پرونده سومین ژئوپارک برای...
کد خبر: ۸۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


]